TWO KEYPAD

TWO KEYPAD

Дээд зэрэглэлийн үзүүлэлт

EGRO TWO Touch Top-Milk XP NMS нь өдөр тутмын кофе болон сүүний төрлийн уух зүйлсүүдийг их тооны хэмжээнд гаргахад нэн тохиромжтой. Хоол хүнс нийлүүлэх, түргэн хоолны газруудад, үйлчилгээний дээд зэргийн ая тухтай дэлгүүрүүдэд TWO машин нь нягт тууштай мөн дээд зэргийн кофе гаргаж өгдөгөөрөө авууштай билээ. Touch дэлгэцтэй бөгөөд 96 төрлийн барааг санал болгодог.

 TWO KEYPAD Top-Milk XP NMS

MongoliaUSA