KRYO бутлагч

KRYO 65 OD – Түргэн бутлагчын чанар

KRYO 65 OD нь өндөр чадалтай 64 мм диаметр бутлууртай бөгөөд 3.5гр/секунд гэсэн үзүүлэлттэй. Эргономи загвар болон чанар нь асар их ачаалалтай үед ч тогтвортой байдлаа хамгаалан үлддэгээрээ онцлог. Rancilio LAB-ийн гаргасан “Бутлаж байх үед хөргөдөг” энэхүү үйлдэл нь кофе үрлийн шинэхэн буталсан үнэрийг алдагдуулдаггүй. Бага чичирдэг бөгөөд дуу чимээ гаргах нь бага. 1.3кг багтаамжтай болохоор 1 кг кофе үрэл хангалттай багтдаг.

KRYO 65 – Төгс бутлагчийн хэв маяг болон загвар

KRYO 65 бутлагч маань кофе үрэл бутлах болон дозлох шинэ стандарт тавьж өгч байгаа юм. Чанартай эспрессо гаргахын тулд энэ хоёр үйлдэл тун чухал байдаг учраас Rancilio LAB нь патентжуулсан систем гаргаж ирсэн юм.

Шинэ KRYO 65 нь нарийн болон тогтмол чанарыг баримтлаж байдаг бөгөөд 5.5 гр (минимум) – 10 гр (максимум), одоогийн байдлаар хамгийн өндөр тоо юм.

MongoliaUSA